Witamy na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PIRS!


Głównym przedmiotem działalności założonej w 2011 roku firmy PIRS jest obrót kruszywami pochodzenia odpadowego typu popioły lotne do betonu, kruszywa żużlowe – powstającymi w elektrociepłowniach i elektrowniach oraz gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi z grupy 10 01: popiołami, żużlami paleniskowymi i mieszaniną popiołowo-żużlową itp.


Aktualny czas