Najważniejszą cechą kruszywa żużlowego z żużli paleniskowych, w porównaniu z materiałami naturalnymi lub żużlami hutniczymi, jest niska gęstość objętościowa.

Po zabudowie gęstość objętościowa kruszywa żużlowego nie przekracza poziomu 1,3 Mg/m3, w przypadku kruszyw naturalnych jest to min. 1,6 Mg/m3 – piaski, 2,0 Mg/m3 – kruszywa łamane, a hutniczych min. 2,5 Mg/m3. Przy identycznym zakresie robót wykonawca wykorzysta znacznie mniej kruszywa żużlowego niż kruszywa naturalnego czy hutniczego, co wiąże się ze znacznymi korzyściami finansowymi.

Ponadto kruszywo żużlowe to materiał, który można stosować poniżej i powyżej strefy przemarzania.

Poniżej prezentujemy materiały żużlowe dostępne w ofercie PIRS Polska.