stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpad o kodzie 10 01 01.

Żużel paleniskowy powstaje przy spalaniu węgla w paleniskach energetycznych w postaci spieczonych bryłek i pyłów. O przydatności żużla paleniskowego decydują następujące cechy: struktura, stopień spieczenia oraz zawartości składników.

Podstawowe charakterystyki żużlu paleniskowego dla zastosowania do warstw ulepszonego podłoża, tj. warstw wzmacniających, mrozoodpornych i warstw osączających (filtracyjnych) to:

  • wysoki kąt tarcia wewnętrznego,
  • niska gęstość objętościowa,
  • wysoka filtracja w każdym czasie eksploatacji.