stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923) odpad o kodzie 10 01 01.

Żużel paleniskowy powstaje przy spalaniu węgla w paleniskach energetycznych w postaci spieczonych bryłek i pyłów. O przydatności żużla paleniskowego decydują następujące cechy: struktura, stopień spieczenia oraz zawartości składników.

Podstawowe charakterystyki żużla paleniskowego dla zastosowania w drogownictwie do warstw ulepszonego podłoża, warstw wzmacniających, mrozoodpornych i warstw odsączających (filtracyjnych) to:

  • wysoki kąt tarcia wewnętrznego,
  • niska gęstość objętościowa,
  • wysoka filtracja w każdym czasie eksploatacji.