Popiół lotny zastosowany do produkcji betonu pozwala na znaczne podwyższenie jego odporności na korozję, sprzyjając w ten sposób długowieczności zaczynów, zapraw i betonów.

Popiół lotny stanowi taki dodatek, który odpowiednio zastosowany wpływa korzystnie na cechy świeżej mieszanki betonowej takie jak:

  • poprawę urabialności,
  • obniżenie ciepła hydratacji,

a w przypadku stwardniałego beton:

  • poprawę szczelności i odporność na agresję siarczanową,
  • zmniejszenie skurczu,
  • zmniejszenie niebezpieczeństwa korozji wywołanej obecnością kruszywa reaktywnego przy jednoczesnej możliwości zmniejszenia ilości cementu, potrzebnej z uwagi na oczekiwaną wytrzymałość betonu,
  • poprawę wyglądu finalnego produktu.

Popioły lotne z ograniczoną zawartością niespalonego węgla przy umiejętnym stosowaniu, poprawiając inne właściwości, nie powodują – jak do niedawna sądzono – zmniejszonej odporności na mróz i działanie czynników odladzających. Umiejętne wykorzystanie wszystkich właściwości popiołów lotnych prowadzi do uzyskania betonu o lepszych, dokładniej dostosowanych do potrzeb odbiorcy właściwościach, przy obniżonej cenie w stosunku do betonu na samym cemencie.