Firma PIRS w 2012 uczestniczyła w projekcie „Wiedza, praktyka, kadry – klucz do sukcesu w biznesie” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu była Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

W ramach uczestnictwa w projekcie firma nawiązała współpracę z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W ramach projektu pracownicy naukowi odbyli płatne staże, przeszli praktyczne szkolenia oraz zdobyli doświadczenie w biznesie, które wzmocniło ich  pozycję na rynku pracy.

Firma PIRS skorzystała z potencjału naukowego stażystów w efekcie powstało opracowanie naukowe pt.: “Analiza i ocena ekonomiczno-środowiskowych aspektów rolniczego wykorzystania popiołu paleniskowego”.