Żużelkruszywo żużlowe jako materiały uszorstniające to jedne z najskuteczniejszych środków stosowanych do walki z lodem, śniegiem i gołoledzią. Żużel swoją strukturą powoduje nierówności i szorstkość nawierzchni. Ponadprzeciętna porowatość i odporność na zmiany temperatury pozwala na utrzymanie przyczepności w każdych warunkach. Likwidowanie grubych warstw lodu i zlodowaciałego śniegu (ponad 4 mm).

Jak zaleca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą środków chemicznych z uwagi na ochronę środowiska i wysokie koszty. Warstwy tego typu mogą być uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem jednostkowym 60-100 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

Uszorstnianie ubitego śniegu

Do uszorstnienia ubitego śniegu należy stosować jedno lub dwukrotne posypanie w ciągu dnia kruszywem z wydatkiem jednostkowym każdorazowo 100 -150 g/m2.


W naszej ofercie znajdą Państwo również sól drogową.

Posiada korzystne właściwości, które:

  • powodują rozmrażanie śniegu oraz gołoledź,
  • opóźniają zamarzanie nawierzchni,
  • poprawiają bezpieczeństwo oraz komfort jazdy.

Posiada atest higieniczny oraz opinię techniczną, które świadczą, że nie wpływa ona negatywnie na środowisko i można ją stosować bez żadnych przeszkód.


Więcej informacji na ten temat:

  • Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Wytyczne zimowego utrzymania dróg, 2001;
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, Dz.U. 2005 nr 230 poz. 1960.